Mezinárodní právo soukromé PDF

Beenode.cz Mezinárodní právo soukromé Image
Mezinárodní právo soukromé je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Květoslav Růžička. Přečtěte si s námi knihu Mezinárodní právo soukromé na beenode.cz
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nejen nový občanský zákoník, ale i zákon o mezinárodním právu soukromém. Od 7. vydání učebnice v roce 2009 se pro Českou republiku staly závazné četné mezinárodní smlouvy a nařízení Evropské unie (nařízení Brusel I bis, nařízení o dědictví atd.). Nová česká úprava mezinárodního práva soukromého přinesla celou řadu změn a řešení otázek, které nebyly dříve upraveny (např. kvalifikačního problému, aplikace zahraničního práva, volby rozhodného práva v dědickém a rodinném právu). Nové vydání na všechny tyto změny reaguje a poskytuje kvalifikovaný výklad všech těchto změn snadno pochopitelný pro čtenáře. Již 8. doplněné a rozšířené vydání učebnice mezinárodního práva soukromého rozšiřuje i počet autorů, kteří se na jejím zpracování podíleli. Vedle emeritního profesora Zdeňka Kučery jsou to uznávaní odborníci v této právní oblasti působící na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
INFORMACE
ISBN 9788072393213
AUTOR Květoslav Růžička
VELIKOST SOUBORU 10,34 MB
STÁHNOUT ČÍST

Mezinárodní právo soukromé - Wikipedie

Mezinárodní právo soukromé je standardně definováno jako právo, které upravuje ty soukromoprávní vztahy, jež obsahují tzv. mezinárodní prvek [1]. Mezinárodní prvek, který musí být pro daný vztah relevantní (tzn. nikoli zanedbatelný), není přitom zpravidla v právních předpisech blíže vymezen [2].

Mezinárodní právo soukromé | Knihy.ABZ.cz

Mezinárodní právo soukromé se všeobecně definuje jako „soubor právních norem, které výlučně upravují soukromoprávní vztahy (to znamená vztahy práva občanského, obchodního, rodinného a pracovního) s mezinárodním prvkem, včetně právních norem upravujících postup soudů a jiných orgánů a účastníků ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Financie podnikateľskej sféry.pdf

Metodická príručka telesnej výchovy pre materské školy a I. stupeň základných škôl.pdf

Bible.pdf

Indická ulice aneb Hledání štěstí.pdf

Filosofie 7. - Předpoklady nerelativizované etiky.pdf

Kleopatra a tajemná mumie.pdf

Amsterdam.pdf

Asgard.pdf

Anglické křížovky English Crosswords.pdf

Južná Amerika, aká si?.pdf

Ruská federace Mapa.pdf

Třetí přání.pdf

První přichází tma.pdf

Základy elektrotechniky.pdf

Zašepkaj jej meno.pdf